Bekijk 184 diensten in het sociaal domein

 • Dost-Kuijper, Praktijk voor Jeugdproblematiek

  Behandeling en diagnostiek bij kinderen en jongeren met psychiatrische /psycho-sociale problematiek

   Met verwijzing 
  Diagnostiek ontwikkelingsstoornissen ( ADHD, ASS) Behandeling (cognitieve gedragstherapie/EMDR) gericht op ingrijpende gebeurtenissen, angst, dwang, zelfbeeld.
 • Stichting Carinova Thuiszorg

  Carinova thuisbegeleiding bij opvoeders met een kind(eren) met (mogelijk) psychische problemen

   Met verwijzing 
  Carinova thuisbegeleiding kan opvoedondersteuning bieden in situaties waar de opvoeder(s) een kind opvoeden dat (mogelijk) psychische problemen kent. De thuisbegeleiding...
 • Alett, praktijk voor integratieve kinder- en jeugdtherapie

  Ouderbegeleiding

   Met verwijzing 
  Gesprekken met (beide) ouders als er vragen zijn over hoe aan te sluiten bij de behoefte van hun kind(eren).  
 • Ingeborg Zweers-Meester, Praktijk voor Psychotherapie

  Jeugd GGZ

   Met verwijzing 
  Praktijk voor diagnostiek en behandeling. Altijd vindt er bij start een diagnostisch onderzoek plaats. Daarna volgt: -Individuele...
 • Praktijk de Eik

  Psychosociale behandeling

   Met verwijzing 
  Kinderen en jongeren kunnen soms internaliserende en externaliserende problemen ontwikkelen na een ingrijpende gebeurtenis. Praktijk de Eik biedt hulp bij stagnerende...
 • Norden Psychologen Praktijk

  top segment

   Met verwijzing 
  Diagnostiek, behandeling. na verwijzing en toewijzing beschikking volgt maatwerk, afgestemd op hulpvraag. in overleg met verwijzer en kind en andere betrokkenen.
 • Leliezorggroep

  Opvoedondersteuning, Netwerk, SCHIP, Nieuwe Autoriteit, Geweldloos Verzet, Begeleid bezoek, IPT/IAG

   Met verwijzing 
  Hulp aan gezinnen ‘Ik heb nooit geweten dat zorgen om je kind je zo in beslag kunnen nemen.’ Een verzuchting die veel ouders herkennen. Als het met je kind of binnen...
 • Autimaat

  Systeembehandeling Autisme

   Met verwijzing 
  Autimaat werkt aan de versterking van de eigen kracht van het gezin. De zorg die verleend wordt is op maat voor de situatie. De hulpvraag is dan ook het uitgangspunt van onze...
 • Molemann Mental Health

  opvoeder en kind met problemen

   Met verwijzing 
  We behandelen zoveel mogelijk vanuit een systeemtherapeutische insteek, maar doen ook individuele behandelingen zoals EMDR, schematherapie en cognitieve gedragstherapie en geven...
 • Stichting Empower

  Ambulante begeleiding, groepsbegeleiding, ouderbegeleiding

   Met verwijzing 
  Sommige jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) of ADHD hebben in het dagelijks leven wat meer ondersteuning nodig dan andere jongeren. Stichting Empower is hierin...
 • HalteZ BV

  Ouderschap na Scheiding (ONS)

   Met verwijzing 
  Dit is een vorm van scheidingsbemiddeling waarbij je als ouders via een gestructureerde methodiek geholpen wordt om op constructieve wijze (weer) met elkaar te kunnen overleggen....
 • HalteZ BV

  Training voor Kinderen In EchtscheidingsSituaties (KIES)

   Met verwijzing 
  Bij de spel en praatgroep KIES, wordt onder leiding van twee KIES coaches, aan de hand van de KIES coaching methodiek, in 8 bijeenkomsten van een uur, het proces van de scheiding...
 • HalteZ BV

  Brainblocks

   Met verwijzing 
  Brain Blocks is een reflectiemiddel dat ingezet wordt bij menZen met een relationeel probleem. Dit wil zeggen dat er een probleem wordt ervaren door jou in relatie met jezelf (je...
 • Marie-Anne Bastianen

  Behandeling

   Met verwijzing 
  Jeugdige wordt behandeld voor de pychische klachten die hij of zij heeft. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse methodes. De jeugdige heeft aan het einde minder of geen...
 • Stichting Timon

  Ouderschap Na Scheiding - ONS

   Met verwijzing 
  Doelgroep Gescheiden ouders van minderjarige kinderen bij wie het na de scheiding (nog) niet lukt om op eigen kracht met elkaar te overleggen en te komen tot samenwerking in het...