Autimaat
Autimaat
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 2, Profiel 4, Profiel 5, Profiel 8, Profiel 9 meer...
Locatie Deventer

Louis Pasteurstraat 10-p, 7415EP Deventer

  0570-24 13 00
  Bereikbaar: werkdagen

Autimaat

Uitgebreide omschrijving

Binnen onze systeembehandeling kijken we verder dan alleen het kind. We betrekken het hele gezin erbij en als dat nodig is ook de school of het werk van het kind. Wij werken vanuit de methodiek Geef me de 5® en kijken dus altijd met de zogenaamde Autibril op. Met behulp van deze manier van kijken en door middel van Video Interactie Analyse Autisme leren we gedrag te koppelen aan het autistisch waarnemen en denken. Tevens maken we gebruik van eHealth. Dit houdt in dat de Autisme Deskundige contact met u heeft via telefoon, via beeldbellen (bijvoorbeeld Skype) of via tekstberichten (e-mail, Whatsapp, sms).  Op deze wijze is er meerdere malen per week contact en meer voortgang in de behandeling. Hierdoor kunnen we beter afstemmen op wat er nodig is met als doel dat het kind of de adolescent zich zo zelfstandig als mogelijk kan ontwikkelen.

Iedere persoon met autisme is uniek. Ook de situatie waarin een persoon leeft is uniek.
Dat vraagt om maatwerk. Daarom vormt uw hulpvraag het uitgangspunt van onze behandeling. De zorg die door ons verleend wordt is op maat voor de situatie en vindt plaats in de situatie waarop de hulpvraag betrekking heeft. Meestal is dit thuis, maar dit kan ook op school zijn, op het werk of bij de dagbesteding. We maken samen met u een plan om van overleven weer in de situatie van echt leven te komen. De invulling van dit plan is afhankelijk van de behandelvorm: individuele behandeling en/of systeembehandeling.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 0314-675151
Website https://www.autimaat.nl 
Aantal werknemers
100-500
Productcodes
  • Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
  • Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
  • Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
  • Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  • Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
  • Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10)
Lastige situaties Alcohol, drugs en gamen, Armoede in gezin, Crisissituatie in gezin, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld, Pesten, Politie en justitie, Scheiding ouders, Veiligheid direct in gevaar en Lezen en spellen gaat moeilijk
Psychische klachten Autisme (spectrumstoornis)
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school) en Op locatie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Deventer 
Louis Pasteurstraat 10-p, 7415EP Deventer
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Systeembehandeling Autisme
Systeembehandeling Autisme
Systeembehandeling Autisme
Systeembehandeling Autisme
Systeembehandeling Autisme
Systeembehandeling Autisme
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: