HalteZ BV
HalteZ BV
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 7, Profiel 8 en Profiel 9
Locaties Deventer en Wilp GLD

Zwolseweg 190, 7412AT Deventer

  0571769010
  Bereikbaar: werkdagen

HalteZ BV

Uitgebreide omschrijving

HalteZ is een zorgorganisatie die werkt met ongeveer 15 medewerkers en biedt op dit moment aan ongeveer ongeveer 200 kinderen, (jong)volwassenen en gezinnen ondersteuning. HalteZ is sinds 2013 actief en heeft als doel om ondersteuning te bieden op dat wat er voor menZen (wij spreken niet over cliënten of patiënten) nodig is. Het geografisch bereik van HalteZ bevindt zich in IJsselland, Salland en de Stedendriehoek.

HalteZ is een organisatie waar iedereen gedurende het leven terecht kan voor ondersteuning om de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen aan te gaan. We willen gezond gedrag verstevigen en ontstane klachten tot zeer complexe problematiek aanpakken. Dit doen we door ambulante ondersteuning, dagbesteding en verschillende soorten interventies. Hierbij staat voorop dat de hulp zoveel mogelijk rond menZen is georganiseerd met zo min mogelijk verschillende organisatie en schakels. In onze ondersteuning staan we naast menZen die door een beperking (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben en we ondersteunen op het doorbreken van negatieve patronen die nu niet meer helpend zijn. Bij dit alles is het belangrijk om een menZ in zijn geheel te zien. Inzet op het versterken van eigen regie (in de opvoeding) en samenredzaamheid is het uitgangspunt om MenZen.

Flexibiliteit en gericht zijn op maximaal aansluiten bij menZen, wie ze ook zijn (ook bij minder motivatie voor hulpverlening) is een zeer belangrijke waarde. HalteZ gelooft in hulpverlening dat niet belemmert wordt door schotten van bijvoorbeeld leeftijd of aanbod. Dit betekent dat kinderen, gezinnen en volwassenen bij HalteZ terecht kunnen, waardoor er geen wissel hoeft te zijn wanneer de 18de leeftijd is bereikt en dat verschillende personen uit een gezin met verschillende vragen bij HalteZ terecht kunnen. De ondersteuning gebeurt bij menZen thuis, op school, op het werk, in de buurt, in buurthuizen, in de werkplaats van HalteZ, in het park of een andere plek. Op het moment dat menZen vastlopen in hun leven is het niet altijd makkelijk om dit te veranderen, maar daar helpt HalteZ mee. Door inzichten te geven, praktisch te ondersteunen, menZen andere ervaringen over zichzelf op te laten doen en menZen weer in contact brengen met anderen. We sturen menZen die weg op die zij eigenlijk willen bewandelen!

HalteZ is in alle opzichten ‘dynamisch’ en is altijd gericht op doen wat nodig is voor menZen. Soms kan dat wel eens betekenen dat het ‘systeemdenken’ los wordt gelaten om zo menZen verder te helpen vanuit de bedoeling. HalteZ heeft tot nu toe geen wachtlijst gehad en wil dit in de toekomst voorkomen. Dit betekent dat de organisatie flexibel is ingericht en snel kan reageren op dat wat nodig is. Maatschappelijke veranderingen maken ook dat het ondersteuningsaanbod snel kan veranderen. Hierbij staat kwaliteit altijd voorop en krijgen de ondersteuners voortdurend werkbegeleiding, intervisie, trainingen en cursussen.

Samenwerking met partners

Er zijn veel samenwerkingen met meerdere zorgaanbieders (zoals; Tactus, Dimence, Ambique, Raster, Iriszorg, Pactum, Lindenhout, Jeugdbescherming, Intermetzo, Veilig Thuis, psychologenpraktijken, EGA, Deventer Werktalent, Bijzonder Zorgteam, USGRestart), buurtcentra, welzijnsorganisaties, scholen, werkgevers, huisartsen, wijkagenten, leerplicht, verschillende lagen in de gemeentes, etc. HalteZ maakt veel gebruik van voorliggende voorzieningen om bijvoorbeeld het sociaal netwerk op te bouwen en/of weer structuur in het leven aan te brengen.

MenZen hebben vaak meer aan goed samenwerkende partijen om iets te bewerkstelligen. Dit kan alleen door goed het gesprek met elkaar te blijven aangaan en naar elkaar te luisteren. Soms betekent dit dat wij ons moeten aanpassen aan de ander.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 0571769010
Website http://www.HalteZ.nl 
Aantal werknemers
10-100
Productcodes
  • Profiel 1 Opvoedvragen
  • Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
  • Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
  • Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  • Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8) en Complexe problemen in het gezin (profiel 9)
Lastige situaties Alcohol, drugs en gamen, Armoede in gezin, Pesten, Scheiding ouders en Seksuele problemen
Psychische klachten Gender en identiteit, Gedragsproblematiek en Opvoeding
Lichamelijke klachten Vermoeidheid, Depressie, Verstandelijke beperking en Voedingsproblemen
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school) en Op locatie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Deventer 
 Nevenvestiging
HalteZ (en Bij de Halte)
Zwolseweg 190, 7412AT Deventer
Bereikbaar: werkdagen
Wilp GLD 
Rijksstraatweg 32, 7384AE Wilp GLD
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

Agressieregulatie op Maat Jeugd (ARopMaat)
Begeleide omgangsregeling
Boksen als middel
Boksend opvoeden
Brainblocks
COMETtraining
Faalangstreductietraining
Intensieve Ambulante Gezinsondersteuning (IAG)
Intensieve ambulante gezinsondersteuning (IAG)
Intensieve ambulante gezinsondersteuning (IAG)
Kanjertraining
Langdurige Ambulante Gezinsondersteuning (LAG)
Langdurige Ambulante Gezinsondersteuning (LAG)
LBTQIAP ondersteuning
Omgangshuis 'Bij de Halte'
Ouderschap na Scheiding (ONS)
Piep zei de Muis
Schipaanpak
Tim en Flapoor
Training voor Kinderen In EchtscheidingsSituaties (KIES)
Zelfstandigheidstraining
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: