Springboon Kinder- en gezinsprofessionals
Springboon Kinder- en gezinsprofessionals
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1 en Profiel 2
Locatie Warnsveld

Molenstraat 22, 7231KN Warnsveld

  0613813404
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

Springboon Kinder- en gezinsprofessionals

Uitgebreide omschrijving

Wanneer kan je kind of kun jij als ouder extra ondersteuning gebruiken? Vaak loop je dan al een tijdje aan tegen je eigen grenzen of geeft je kind in zijn gedrag aan dat er wat extra nodig is. Hoe kom je er dan acher wat de behoefte is achter dat gedrag. Hoe doorbreek je een vastgeroest patroon in je gezin en hoe groei je naar meer rust en vertrouwen. Een hulpvraag kan ontstaan vanuit een verandering in de leefsituatie. Zoals na een scheiding, overlijden van een dierbare of verhuizing. Maar ook gedragspatronen van je kind kunnen je zorgen baren. Teruggetroken of juist explosief, hooggevoelig of hoogbegaafd. Anstig of gestressed. Vaak reageert de omgeving daarop zodat ook het maken van vriendjes, gepest of buitengesloten worden een punt van zorg worden. Kortom, dagelijkse onrust en zorg rondom de ontwikkeling van je kind(eren). Je bent welkom bij Springboon voor deskundig opvoedadvies en hulp bij het uitzoeken van de onderliggende behoefte achter het gedrag. Het is mogelijk om een individueel- of gezinskaraketrprofiel te maken tijden een coachtraject.

Samenwerking met partners

Springboon werkt als kinder- en gezinspraktijk samen met diverse collega praktijken in de regio waarbij expertise wordt uitgewisseld. Daarnaast heeft Springboon Raamovereenkomsten met 24 gemeentes en de daarbij behorende Centra voor Jeugd en gezin. Als vakdeskundige is Springboon betrokken bij het team dat vormgeeft aan de ontwikkeling en certificering van het Kwaliteitskeurmerk Kinder- Jongeren- en Gezinsprofessionals. Springboon is als gezinscoach aangesloten bij Tuys binnen het project Gezond Groeien, verder kijken dan de kilo's.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 0613813404
Website https://www.springboon.nl 
Aantal werknemers
0-10
Productcodes
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1) en Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2)
Lastige situaties Hechtingsproblemen, Pesten en Scheiding ouders
Psychische klachten Stress, Trauma, ADD, ADHD, Hooggevoeligheid, Rouw en Voedingsproblemen
Lichamelijke klachten Voedingsproblemen
Leeftijdscategorieën 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar en 12 jaar tot 16 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school) en Op locatie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Warnsveld 
 Hoofdvestiging
Molenstraat 22, 7231KN Warnsveld
Bereikbaar: werkdagen en weekend

Diensten

Coaching ambulant
Gezinskarakterprofiel
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: