Stichting Empower
Stichting Empower
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5 meer...
Locatie Zwolle

Dokter Eeftinck Schattenkerkweg 1, 8025BW Zwolle

  038 3030 128
  Bereikbaar: werkdagen

Stichting Empower

Uitgebreide omschrijving

De begeleiding van Stichting Empower is gericht op het ontwikkelen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een gezonde levensstijl. Door middel van bewegen en actief samenwerken overwinnen cliënten angsten, ervaren ze successen en ontwikkelen ze een positief zelfbeeld. Binnen een veilig pedagogisch basisklimaat wordt vanuit het positieve zelfbeeld gewerkt aan persoonlijke leerdoelen zoals sociale en maatschappelijke competenties, weerbaarheid en praktische vaardigheden ten behoeve van zelfredzaamheid. 
Begeleiding op maat gegeven, wat iemand al wel kan, is de basis en van daaruit werken we verder.

Samenwerking met partners

Zorg op maat
Stichting Empower werkt in haar begeleiding graag samen met behandelaars, scholen en andere hulpverleners, zodat de begeleiding éénduidig en goed op elkaar afgestemd is. Heeft een cliënt behoefte aan behandeling, of hebben ouders behoefte aan gezinsbegeleiding of oudergesprekken, dan ondersteunen wij graag in een gesprek met Sociaal Wijkteam/ Centrum voor Jeugd en Gezin (SWT/CJG). Wij faciliteren een gesprek waarin alle hulpverleners, SWT /CJG en eventuele behandelaar met cliënt en/of ouders de zorgbehoefte met elkaar bespreken. Door nauw samen te werken met externe (zorg)partijen verbreedt Stichting Empower haar faciliteiten en mogelijkheden om zorg op maat te bieden. Vanuit betrokkenheid bij lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen is onze organisatie in staat om helder en efficiënt op zorgvragen in te spelen. 
 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 038 3030 128
Website http://www.stichtingempower.nl 
Aantal werknemers
10-100
Productcodes
  • Profiel 1 Opvoedvragen
  • Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
  • Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
  • Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
  • Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
  • Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  • Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Complexe problemen in het gezin (profiel 9), Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Opvoedvragen (profiel 1), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5) en Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4)
Lastige situaties Alcohol, drugs en gamen, Crisissituatie in gezin, Hechtingsproblemen, Huisvestingsproblemen, Pesten en Scheiding ouders
Psychische klachten ADD, ADHD, Agressie, Angsten, Angststoornissen, Autisme (spectrumstoornis), Bipolaire- en verwante stoornissen, Concentratie, Depressie, Depressieve stoornissen, Dwangstoornissen, Dyscalculie, Dyslexie, Eetstoornis, Gedragsproblematiek, Gedragsstoornissen, Gender en identiteit, Geslachtsidentiteit dysforie, Hechtingsproblematiek, Hoogbegaafdheid, Hooggevoeligheid, Jeugd-GGZ, Leerproblemen, Niet aangeboren hersenletsel, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Ontwikkelingsstoornissen, Onzekerheid, Opvoeding, Paniekaanvallen, Persoonlijkheidsstoornis (bijv. Borderline), Rouw, Slaap-/waakstoornissen, Stemmingsstoornissen, Stress, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen, Verslaving, Verslavingsstoornissen, Voedingsproblemen en Voedsel- en eetstoornissen
Lichamelijke klachten Depressie, Diabetes, Doof/slechthorend, Hyperventilatie, Slaapstoornissen, Spier- en gewrichtsaandoeningen en Vermoeidheid
Leeftijdscategorieën 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar, 18 jaar tot 23 jaar, 4 jaar tot 8 jaar en 8 jaar tot 12 jaar
Aanbodsvorm 24-uurs opvang, Ambulant (zoals thuis, op school) en Op locatie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Zwolle 
 Nevenvestiging
Empowerhuis
Dokter Eeftinck Schattenkerkweg 1, 8025BW Zwolle
Bereikbaar: weekend en werkdagen
Zwolle 
 Hoofdvestiging
Stichting Empower
Dokter Eeftinck Schattenkerkweg 1, 8025BW Zwolle
Bereikbaar: werkdagen
Zwolle 
 Nevenvestiging
Woning Van Disselstraat 58
Van Disselstraat 58, 8044PM Zwolle
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: