Zorgboerderij Reemzorg (Meerzoo)
Zorgboerderij Reemzorg (Meerzoo)
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 3, Profiel 6, Profiel 7 en Profiel 11
Locatie Marknesse

Steenwijkerweg 15, 8316RG Marknesse

  0527-204495
  Bereikbaar: werkdagen

Zorgboerderij Reemzorg (Meerzoo)

Uitgebreide omschrijving

Zorgboerderij Reemzorg is een zorgboerderij die gevestigd is op kleinschalig dierenpark MeerZoo in Marknesse. Reemzorg onderscheid zich van andere zorgboerderijen door een bijzonder aanbod van activiteiten. Zoals het zorgen voor bijzondere diersoorten het meedraaien in een volwaardig dierenpark. Hieronder een volledig overzicht van ons zorgaabod en activiteiten. 

Overzicht zorgaanbod en activiteiten Zorgboerderij Reemzorg

Hieronder is een overzicht weergegeven van het zorgaanbod en de daarbij behorende activiteiten van Zorgboerderij Reemzorg. Belangrijk om te vermelden is dat we het aanbod en de activiteiten zo selecteren en aanpassen dat ze het best bij onze deelnemers passen. Het kan dus zo zijn dat er nieuwe activiteiten geïntroduceerd worden voor een nieuwe deelnemer of dat reeds bestaande activiteiten aangepast worden. Ook de begeleiding en de mate van zelfstandigheid worden op de specifieke deelnemer afgestemd.

Begeleiding:
De deelnemers krijgen bij ReemZorg een activerende begeleiding (leren omgaan met problemen of beperkingen, verbeteren van het persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren) Deelnemers bij ReemZorg kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren van het speciaal onderwijs of mensen met een verstandelijke of lichte lichamelijke beperking. Ook zijn wij er voor het ontlasten van mantelzorgers.

Doelgroep:
Wij bieden zorg aan een ruime doelgroep in de leeftijd van 5 tot 105 met zorgvragen op de volgende gebieden:

 • Een verstandelijke beperking
 • Een lichamelijke beperking
 • Een psychische stoornis of problematiek
 • Autisme
 • Agressieproblematiek
 • Een moeilijke opgroei of opvoedsituatie
 • Somatische klachten
 • Psychogeriatrische aandoeningen
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)
 • Ook voor ontlasting van mantelzorgers en dementie zijn er mogelijkheden.
 • Daarnaast doen wij ook taken binnen de participatiewet zoals algemene voorzieningen, personen met afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren van het speciaal onderwijs.

 

 

Ons zorgaanbod bestaat uit:

Dagbesteding

Dagbesteding kan op alle dagen van de week geboden worden in elk gewenst aantal uren. Hoofdzakelijk zijn onze deelnemers van 9 tot 5 uur aanwezig of een halve dag, bijvoorbeeld van 9 tot 12:30 uur. Het gewenste aantal dagen of dagdelen wordt met de deelnemer en diens betrokkenen afgesproken.

 • Activiteiten: De volgende activiteiten zijn activiteiten waar de deelnemers in meer of mindere mate aan mee kunnen werken, op basis van voorkeur en behoefte van de deelnemer.
  Het voeren van de dieren, het verzorgen van de dieren, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhouden van de dierenverblijven, het onderhouden van het park, het werken in de groenvoorzieningen van het park, schilderwerkzaamheden, het bouwen van nieuwe (dieren)verblijven, het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, het doen van creatieve activiteiten, het doen van sociale activiteiten, spelen, paardrijden, het doen van administratieve werkzaamheden, het doen van pickorder werkzaamheden, helpen bij activiteiten in de horeca van het dierenpark, het ontvangen en verzorgen van gasten van het dierenpark, het doen van ICT werkzaamheden.

 

Logeeropvang (crisisopvang)
Logeeropvang wordt zowel door de week als in de weekenden aangeboden ook in de vakanties is extra logeren een mogelijkheid. Er wordt met de deelnemer en diens betrokkenen een gewenst aantal etmalen in de maand afgesproken. Logeer opvang kan ook crisisopvang zijn.

 • Activiteiten: De volgende activiteiten zijn activiteiten waar de deelnemers in meer of mindere mate aan kunnen meedoen, op basis van voorkeur en behoefte van de deelnemer.

Het voeren van de dieren, het verzorgen van de dieren, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhouden van de dierenverblijven, het onderhouden van het park, het werken in de groenvoorzieningen van het park, schilderwerkzaamheden, het bouwen van nieuwe (dieren)verblijven, het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, het doen van creatieve activiteiten, het doen van sociale activiteiten, spelen, paardrijden, het doen van administratieve werkzaamheden, het doen van pick-order werkzaamheden, helpen bij activiteiten in de horeca van het dierenpark, het ontvangen en verzorgen van gasten van het dierenpark, het doen van ICT werkzaamheden, het doen van huishoudelijke taken in het logeerhuis.

 

Wonen (crisisopvang)
Wonen wordt aangeboden aan deelnemers die niet (meer) thuis kunnen wonen of niet zelfstandig kunnen wonen. Bij deelnemers die gebruik maken van wonen is er ook aandacht voor zaken als de vrijetijdsbesteding en financiën.

 • Activiteiten: De volgende activiteiten zijn activiteiten waar de deelnemers in meer of mindere mate aan kunnen meedoen, op basis van voorkeur en behoefte van de deelnemer.

Het voeren van de dieren, het verzorgen van de dieren, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhouden van de dierenverblijven, het onderhouden van het park, het werken in de groenvoorzieningen van het park, schilderwerkzaamheden, het bouwen van nieuwe (dieren)verblijven, het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, het doen van creatieve activiteiten, het doen van sociale activiteiten, spelen, paardrijden, het doen van administratieve werkzaamheden, het doen van pick-order werkzaamheden, helpen bij activiteiten in de horeca van het dierenpark, het ontvangen en verzorgen van gasten van het dierenpark, het doen van ICT werkzaamheden. Het doen van huishoudelijke taken die horen bij wonen, het onderhouden van de eigen leefruimte.

 

Kortdurend verblijf
Er is sprake van kortdurend verblijf indien iemand voor een korte periode op de zorgboerderij verblijft. Denk hierbij aan enkele dagen tot enkele weken. Dit kan om verschillende redenen zoals het tijdelijk ontlasten van de thuissituatie of de mantelzorg.

 • Activiteiten: De volgende activiteiten zijn activiteiten waar de deelnemers in meer of mindere mate aan kunnen meedoen, op basis van voorkeur en behoefte van de deelnemer.

Het voeren van de dieren, het verzorgen van de dieren, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhouden van de dierenverblijven, het onderhouden van het park, het werken in de groenvoorzieningen van het park, schilderwerkzaamheden, het bouwen van nieuwe (dieren)verblijven, het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, het doen van creatieve activiteiten, het doen van sociale activiteiten, spelen, paardrijden, het doen van administratieve werkzaamheden, het doen van pick-order werkzaamheden, helpen bij activiteiten in de horeca van het dierenpark, het ontvangen en verzorgen van gasten van het dierenpark, het doen van ICT werkzaamheden. Het doen van huishoudelijke taken die horen bij wonen, het onderhouden van de eigen leefruimte.

Respijtzorg
Om de mantelzorgers te ontlasten bieden we de mogelijkheid dat de zorgbehoevende kan komen logeren. Het gebruik hiervan kan variëren van 1 nacht tot meerdere weken.

 • Activiteiten: De volgende activiteiten zijn activiteiten waar de deelnemers in meer of mindere mate aan kunnen meedoen, op basis van voorkeur en behoefte van de deelnemer.

Het voeren van de dieren, het verzorgen van de dieren, het schoonmaken van de dierenverblijven, het onderhouden van de dierenverblijven, het onderhouden van het park, het werken in de groenvoorzieningen van het park, schilderwerkzaamheden, het bouwen van nieuwe (dieren)verblijven, het onderhouden van de gemeenschappelijke ruimtes, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, het doen van creatieve activiteiten, het doen van sociale activiteiten, spelen, paardrijden, het doen van administratieve werkzaamheden, het doen van pick-order werkzaamheden, helpen bij activiteiten in de horeca van het dierenpark, het ontvangen en verzorgen van gasten van het dierenpark, het doen van ICT werkzaamheden. Het doen van huishoudelijke taken die horen bij wonen, het onderhouden van de eigen leefruimte.

 

 

 

 

 

 

Samenwerking met partners

Wij werken op dit moment samen met  's Heerenloo, Kwintes, Triade, Omega, Flevostate. Wij staan open voor nieuwe samenwerkingsverbanden.

Laatst bijgewerkt: 25-11-2022

Specificaties

Telefoonnummer 0527-204495
Website https://www.ter.nl/zorg/ 
Aantal werknemers
0-10
Productcodes
 • Profiel 1 Opvoedvragen
 • Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
 • Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
 • Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
 • Profiel 11 Crisissituatie
 • 0 meer...
 • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (profiel 6), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Crisissituatie (profiel 11)
Lastige situaties Armoede in gezin, Crisissituatie in gezin, Cultuurverschillen, Hechtingsproblemen, Pesten, Scheiding ouders en Lezen en spellen gaat moeilijk
Psychische klachten Autisme (spectrumstoornis), Hechtingsproblematiek en Verstandelijke beperking
Lichamelijke klachten Blind/slechtziend, Doof/slechthorend, Slaapstoornissen en Voedingsproblemen
Leeftijdscategorieën 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Op locatie en 24-uurs opvang

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Marknesse 
Steenwijkerweg 15, 8316RG Marknesse
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: